Naša Emilia Skorić odlazi na prestižni London School of Economics


Nakon brata Luke koji je nakon dodiplomskog studija na University of Cambridge na istom sveučilištu upisao doktorski studij, donosimo Emilijinu priču. Emilija je upisala Msc in Human Resources and Organisations na London School of Economics.

ZZ: Koliko je prošlo od same ideje da želiš studirati u inozemstvu do početka priprema?

ES: Već sam na prvoj/drugoj godini faksa odlučila da želim diplomski studij upisati u inozemstvu. Na početku treće godine sam već počela gledati što mi sve treba za prijavu diplomskih programa, a sredinom godine sam krenula i na pripreme da bih ostvarila svoj cilj. Same prijave sam započela u 10. mjesecu 2018. godine, tj. početkom 4. godine faksa.

ZZ: Što si odlučila studirati i kako si birala fakultete?

ES: Preddiplomski studij sam upisala na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu i to Bachelor Degree in Business study program. Tokom studija sam zaključila da me najviše zanima HR i management te sam po tome i birala programe. Htjela sam izabrati fakultete koji su najjači u tom području a posebna želja mi je bila upisati London School of Economics pošto sam tamo bila dva puta na ljetnoj školi na kojoj mi se fakultet i cijela zajednica iznimno svidjela.

ZZ: Kako se razvio interes prema tom području?

ES: Interes za upravljanje ljudskim resursima i managementom sam dobila sredinom preddiplomskog studija kada sam počela više vremena provoditi na praksama i u očevoj firmi koja se bavi razvojem, implementacijom i održavanjem informacijskih sustava za upravljanje ljudskim resursima. Tada sam zaključila da mi je najveća strast u cijelom području poslovanja usmjerena na ljude i maksimalno ispunjavanje njihovih potencijala.

ZZ: Zašto si odabrala Zonu znanja umjesto da se pripremaš sama?

ES: Pošto sam imala striktno određen cilj – kako i gdje želim upisati diplomski studij, tako sam i pristupila ozbiljno cijelom procesu. Po iskustvu brata (Luka Skorić) koji je također išao na pripreme u Zonu znanja i upisao Cambridge. Imao je pozitivno iskustvo te mi preporučio Zonu znanja pa sam se i ja odlučila za isto.

ZZ: Za što ti je bio važan i koristan način i rad Zone znanja?

ES: Za GMAT sam bila svjesna da je težak ispit te sam znala da mi Zona znanja može pomoći konkretnim savjetima i materijalima. Posebno mi se svidjela brzina početka priprema, točno određen plan priprema i kontinuitet rada koji mi je omogućila. Uz obaveze na fakultetu koje sam morala odrađivati paralelno s priprema za GMAT, trebalo mi je rješenje kako da GMAT ispitu pristupim što efikasnije i brže te mi je tu Zona znanja puno pomogla.

ZZ: Što su pripreme uključivale i koliko su trajale?

ES: Pripreme su uključivale program za dvije osobe za GMAT ispit i kasnije uređivanje personal statement-a. Koliko se sjećam, pripreme su trajale otprilike 3 mjeseca za GMAT.

ZZ: Reci nam nešto o sebi, o svojim željama i nadama u budućnosti.

ES: Želja mi je ostvariti inozemnu karijeru u HR-u i tako prikupiti što više konkretnog znanja i iskustava u tom području te svo znanje usmjeriti u osmišljavanje novih rješenja u području ljudskih resursa.

ZZ: Nabroji sve fakultete na koje si primljena i komentiraj ponešto o svakom.

ES: Prijavila sam Msc in Management na Bocconi i Msc in Human Resources and Organisations na London School of Economics. Na oba prijavljena fakulteta sam i primljena, ali sam odabrala LSE kao konačni izbor.

Bocconi je najbolje sveučilište u Italiji te trenutno rangira na 8. mjestu na svjetskoj listi najboljih fakulteta za business i management.

London School of Economics je također najbolje sveučilište u istom području u UK, ali i 2. najbolje sveučilište na svijetu za prirodne znanosti i management.

ZZ: Sretno Emilia i vidimo se nakon povratka LSE – s novim iskustvom i novom pričom ;)