Pripreme za studij i rad u inozemstvu uz garanciju rezultata


pripreme uz garanciju zona znanja

Jedino u Zoni znanja se za upis na fakultet u inozemstvu i za polaganje međunarodno priznatih standardiziranih testova možete pripremati uz garanciju rezultata. To Vam omogućujemo jer smo tijekom proteklih 8 godina uspješno razvili i testirali našu ZZ metodologiju za pripreme za studij u inozemstvu. Naši djelatnici je zovu i metoda “popunjavanja rupa – u znanju i vještinama”.

Kako izgledaju pripreme za studij u inozemstvu?

Našu ZZ metodologiju za pripreme za studij u inozemstvu uz garanciju rezultata provodimo u 3 faze:

  1. Identificiramo početnu razinu pripremljenosti kandidata

Bilo da se radi upisu na fakultet ili samo o pripremama za određeni segment, najčešće test, na početku provjeravamo razinu pripremljenosti kandidata. U slučaju upisa na fakultet to je evaluacija kandidata, u slučaju priprema za polaganje standardiziranog testa provodimo probni test koji je identičan stvarnom, a u slučaju priprema za intervju provodimo probni intervju, odnosno simulaciju stvarnog intervjua. Drugim riječima, kandidate testiramo upravo prema kriterijima na temelju kojih će ih ocjenjivati prijamni odbori fakulteta na koje će se prijaviti. Zašto? – Zato jer jedino simulirajući stvarnu evaluaciju možemo dobiti vjerodostojne i realne pokazatelje o tome kolike su stvarne šanse za upis na željeni fakultet u inozemstvu.

  1. Pripreme za studij u inozemstvu na principu “popunjavanja rupa”

Na temelju rezultata evaluacije kandidata i ciljanih rezultata krojimo materijale i pripremni program posebno prema potrebama svakog kandidata. Program je koncipiran na način da kandidati fokusirano rade upravo na onim znanjima i vještinama u kojima su im rezultati najslabiji. Naši stručnjaci posebno analiziraju svakog kandidata i koriste najsuvremenije i najkvalitetnije materijale koji su u tom trenutku dostupni u svijetu. Za razliku od uobičajenih priprema gdje se svi tečajevi provode prema istom programu i gdje svi koriste iste materijale, najčešće samo jednu knjigu, ovakav način pripreme iziskuje puno vise angažmana s naše strane, ali zato daje rezultate na koje smo posebno ponosni. Budite i Vi!

Onima koji se žele sami pripremati pomažemo savjetima i materijalima te ih vodimo do rezultata. Bez obzira na način pripreme, ono što nam je važno je postizanje rezultata i u tome pomažemo našim kandidatima te se u potpunosti prilagođavamo njihovim potrebama i mogućnostima.

  1. Provjera završne razine pripremljenosti

Nakon provedenog pripremnog programa tijekom kojeg pratimo rad i napredak svakog pojedinog kandidata, provodimo provjeru završne pripremljenosti za upis na fakultet, polaganje testa ili intervju. Završna provjera se odvija na sličan način kao u prvoj fazi s razlikom u tome da u završnoj fazi provodimo testove i intervjue najzahtjevnije razine. Zašto? – Zato jer su naši kandidati takvim načinom preipreme spremni i na najzahtjevnije situacije te standardizirane testove polažu bez ikakvih problema.

Garancija rezultata

Kako bismo Vam mogli garantirati postizanje ciljanih rezultata, kao što je primjerice upis na željene fakultete ili polaganje standardiziranih testova, potrebno je da se pridržavate svih uputa koje Vam dajemo, odnosno da provedete sve aktivnosti na koje Vas upućujemo.

Temeljem rezultata probnih testova, svakom kandidatu šaljemo preporučen broj sati pripreme. Tako primjerice kandidat dobije opciju preporučenog broja sati u slučaju priprema uz garanciju rezultata u Zoni znanja i opciju preporučenog broja sati učenja u slučaju da odabere samostalno se pripremati uz vlastitu odgovornost za rezultate. Na temelju dobivenih opcija i u skladu s vlastitim potrebama i mogućnostima svaki kandidat odabire željeni način pripreme.

U slučaju više sile ili bilo kojih razloga koji dovedu do eventualnog nepridržavanja naših uputa, moguće je, ukoliko to vremenski rokovi dozvoljavaju, napraviti korekciju početnih ciljanih rezultata. Na taj način, primjerice u slučajevima bolesti ili drugih neodgodivih obveza, također osiguravamo postizanje rezultata.

Naši polaznici

Najbolji svjedoci kvalitete našeg rada i rezultata su upravo naši polaznici, sad već studenti i alumniji nekih od najboljih svjetskih sveučilišta i mnogi drugi. Ponosni smo na njih i na cijeli naš Zona znanja tim koji je bio uz njih na tom putu, na putu da pokažu svoje potencijale i ispune svoje snove. Pročitajte tko su ovdje.