Sale!

Mentorski program – Advantage

1.358,50  1.235,00 

Mentorski program Advantage uključuje vodstvo našeg stručnog mentorskog tima i pomoć pri svim koracima do upisa na željeni fakultet i odlaska u inozemstvo.

Description

Mentorski program Advantage uključuje vodstvo našeg stručnog mentorskog tima i pomoć pri svim koracima do upisa na željeni fakultet i odlaska u inozemstvo.

Pregled svih uključenih usluga i usporedbu s ostalim mentorskim programima pogledajte u nastavku.

UslugeRedovni mentorski programi
BASICBASIC +ADVANTAGEADVANTAGE +
Vođenje cjelokupnog procesa od strane osobnog mentorskog timaDADADADA
Evaluacija potencijala kandidataDADADADA
Pretraživanje studijskih programa i savjetovanje pri odabiru fakulteta≤5≤5
Simulacija selekcijskog procesa≤5≤5
Probni testovi11
Probni intervju11
Pripreme za intervju11
Pisanje i prilagodba životopisa11
Pisanje eseja11
Pisanje preporuka11
Prijave za upis≤5≤5
Pretraživanje stipendijaNE≤5NE
Simulacija selekcije za dobivanje stipendijaNE≤5NE
Pisanje eseja za dobivanje stipendijeNE≤5NE
Prijave za dobivanje stipendijaNE≤5NE
Cijena (HRK)6.000,0010.500,009.000,0013.500,00