Što je potrebno za upis na fakultet u inozemstvu?


Što_je_potrebno_za_upisPrvo i najvažnije – vodite računa o rokovima!

Rokovi za prijavu na fakultete u inozemstvu najčešće se zaključuju u prosincu ili siječnju, s tim da je na nekim fakultetima rok za prijavu već u listopadu – gotovo godinu dana prije početka studija.

Što je potrebno za upis na fakultet u inozemstvu? Do roka za prijavu potrebno je:

  1. Odabrati željeni fakultet – većina kandidata prijavljuje se na nekoliko fakulteta, najčešće 5-10
  2. Pripremiti se i položiti standardizirane testove koji su uvjet za ulazak u selekcijski proces – dio fakulteta postavlja bodovni prag da bi Vas uopće uzeli u razmatranje, a dio fakulteta taj prag ne objavljuje (što ne znači da ga nema). Većina ih objavljuje pragove koji su realno niži od potrebnih za upis jer žele privući što veći broj prijava.
  3. Sastaviti životopis i napisati eseje koji su ključni kako bi Vas izdvojili od mase i većine kandidata koji neće biti primljeni
  4. Pribaviti preporuke profesora i/ili poslodavaca, ovisno o razini studija
  5. Prikupiti potrebnu dokumentaciju koju najčešće čine ovjereni prijepisi ocjena i dokumenti o financijskom stanju Vašeg kućanstva
  6. Poslati kompletirane prijave u koje se učitavaju svi navedeni dokumenti, a fakultetu na koji ste primljeni za potrebe upisa dostavljate originale
  7. Obaviti intervju na koji Vas pozivaju fakulteti na kojima ste uspješno prošli prvi krug selekcije

Više informacija o vremenu i detaljnije o navedenim aktivnostima koje je potrebno obaviti za uspješan upis na željeni fakultet pročitajte ovdje

Upitnik za info konzultacije