Plan aktivnosti do upisa


upravljanje vremenom

Jeste li znali da upis na studij u inozemstvu trebate planirati najmanje godinu dana unaprijed?

– Za razliku od rokova za upis na naše fakultete koji započinju dva do tri mjeseca prije početka studija, prijavu na inozemne fakultete trebate poslati gotovo godinu dana unaprijed.

Rokovi za prijavu na fakultete u inozemstvu najčešće su do prosinca ili siječnja, s time da je na nekim fakultetima rok za prijavu već u listopadu što znači gotovo godinu dana prije početka studija.

Dakle, do roka za prijavu potrebno je:

Odabrati fakultet – otprilike mjesec dana

Najveći broj kandidata odabire nekoliko fakulteta na koje šalju prijave, najčešće 2 do 3 fakulteta. Naravno, svoju prijavu možete poslati i na veći broj fakulteta ali pritom imajte u vidu troškove procesuiranja prijave koji se kreću u rasponu od 30 do 100 USD.

Fakultete na koje ćete se prijavljivati zapravo ne morate izabrati sve do samog trenutka kada šaljete prijave, međutim trebate imati okvirnu listu željenih fakulteta i voditi računa o rokovima prijave za odabrane fakultete, uvjetima koje propisuju, standardiziranim testovima koje traže i slično. Na primjer, ako jedan od 10 fakulteta na vašoj listi željenih fakulteta traži polaganje GRE testa, dok preostalih 9 kao kriterij postavljaju polaganje GMAT testa, logično bi bilo da odustanete od tog fakulteta kako vam priprema ne bi oduzimala previše vremena.

  • informirajte se o fakultetima i studijskim programima, pregledajte top liste i raspitajte se o rejtingu fakulteta na području vašeg interesa
  • istražite detalje koristeći internet stranice fakulteta, brošure, kataloge, potražite iskustva bivših i sadašnjih studenata, razgovarajte s obrazovnim savjetnikom
  • sastavite listu kriterija
  • sastavite listu željenih fakulteta
  • procjenite vlastite mogućnosti i sposobnosti
  • zatražite od fakulteta prijavni materijal (odnosno informirajte se o uvjetima prijave na internet stranicama fakulteta)
  • skratite listu željenih fakulteta u skladu s vašim mogućnostima jer fakulteti prijave naplaćuju

Položiti standardizirane testove – 2 do 6 mjeseci

Prilikom sastavljanja liste vodite računa da fakulteti sa vaše liste željenih fakulteta traže polaganje istih strandardiziranih ispita. Trebati će vam vremena da se pripremite za polaganje strandardiziranih testova, nabavite potrebnu literaturu i proučite je ili završite pripremni tečaj. Računajte na najmanje mjesec dana kvalitetne pripreme za pojedini test, ovisno o vašem prethodnom znanju. Također potrebno je prijaviti strandardizirane ispite, neke i do 5 tjedana prije polaganja, a otprilike 2 do 3 tjedna će biti potrebno da rezultati testova stignu na vaše željene fakultete.

Sastaviti životopis i napisati eseje – otprilike mjesec dana

Imajte na umu da će svaki od fakulteta na koje se prijavljujete tražiti da napišete jedan ili više eseja o različitim temama. Također životopis će biti potrebno prilagoditi svakom fakultetu na koji se prijavljujete. Planirajte da eseje koje ste napisali pročitate nekoliko puta, obavezno s vremenskim odmakom kako bi dobili objektivniji dojam. Ostavite si vremena da ih uređujete, prepravaljate ili čak pišete ispočetka.

Pribaviti preporuke – otprilike mjesec dana

Trebati će vam vremena da odaberete osobe koje će vam pisati preporuke i kontaktirate ih. Njima će trebati vremena da vam napišu kvalitetne preporuke, a preporukama će trebati vremena da stignu na vaše željene fakultete. Počnite na vrijeme.

Poslati kompletirane prijave – otprilike tjedan dana

Računajte da treba ispuniti prijavne formulare za sve fakultete na koje se prijavljujete, Svim fakultetima trebe dostaviti životopis, tražene eseje, pisma preporuke, rezultate standardiziranih testova, ovjerene kopije svjedodžbi i prijevode svjedodžbi. Rezultate vaših standardiziranih testova na određen broj fakulteta direktno mogu poslati ispitni centri u kojima ste polagali testove, a kopije svjedodžbi i prijevode svjedodžbi vaša škola odnosno fakultet što je također potrebno organizirati. Jednako tako potrebno je vrijeme da sva dokumentacija stigne na fakultete na koje ste se prijavili.

Obaviti intervju – otprilike tjedan dana

Za uspjeh na intervjuima je ključno dobro se pripremiti kako ne biste bili iznenađeni postavljenim pitanjima te spremno na njih odgovorili. Za ovaj finalni dio prijave izuzetno je važno biti upućen u trik-pitanja koja se često postavljaju. Budite spremni na jedan, a najčešće seriju intervjua za svaki fakultet na koji se prijavljujete.

Ovisno o vašim tekućim obavezama, trebat će vam više ili manje vremena da obavite nabrojene aktivnosti. Vrijeme koje ćete utrošiti na obavljanje tih aktivnosti također ovisi o vašim početnim mogućnostima i sposobnostima odnosno šansama za upis. Na primjer, ako izvrsno vladate engleskim jezikom biti će vam dovoljan samo kratak uvod u vrste zadataka na TOEFL testu i principe njihovog rješavanja.

S obzirom na aktivnosti koje je potrebno obaviti za prijavu i vrijeme koje je potrebno odvojiti za te aktivnosti, možete procjeniti kada se početi pripremati za upis.

Nakon što ste u prosincu, odnosno siječnju poslali kompletiranu prijavu i obavili intervju, odluku fakulteta možete očekivati u ožujku ili travnju, a akademska godina vam počinje u rujnu.

Aktivnosti koje se moraju provesti na putu do upisa na željeni fakultet su mnogobrojne, od popunjavanja formulara, prikupljanja potrebne dokumentacije pa do polaganja standardiziranih ispita.

Kako ne biste zakasnili ili nabrzinu poslali prijavu, potrebno je pažljivo planirati vrijeme. Treba računati na činjenicu da je s aktivnostima za upis potrebno početi nekoliko mjeseci pa i godinu dana prije roka za prijavu.