Plan aktivnosti do upisa

Postavljanje ciljeva, rokova i aktivnosti

Nakon provedene evaluacije i odabranih fakulteta slijedi postavljanje ciljeva, rokova i aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi kandidat zadovoljio uvjete koje fakulteti postavljaju. Prilikom izrade plana aktivnosti uzimamo u obzir redovne obveze kandidata kao što su školske/fakultetske obveze, izvannastavne aktivnosti, putovanja i slično. Posebno vodimo računa o tome da plan bude realan, da uz raspoloživo vrijeme koje kandidat može odvojiti za pripremu provedbom plana može u zadanom roku postići postavljene ciljeve koji će ga dovesti do upisa.

Jeste li znali da upis na studij u inozemstvu trebate planirati najmanje godinu dana unaprijed?

Za razliku od rokova za upis na fakultete u Hrvatskoj i u zemljama u okruženju koji započinju dva do tri mjeseca prije početka studija, aktivnosti do upisa i prijava na sve bolje inozemne fakultete trebate započeti najmanje godinu dana unaprijed. Rokovi za prijavu na fakultete u inozemstvu najčešće su do prosinca ili siječnja, s time da je na nekim fakultetima rok za prijavu već u lipnju/srpnju što znači više od godine dana prije početka studija.

U Americi se učenici i studenti pripremaju i po 2 godine unaprijed za upis na željeni fakultet, dok je u Europi to razdoblje ipak malo kraće, te traje oko godine dana.

otprilike mjesec dana

Odabir fakulteta

Najveći broj kandidata odabire nekoliko fakulteta na koje šalju prijave, najčešće 5 do 10 fakulteta. Oni koji prijavljuju uz europske, i američke fakultete tome dodaju još 10-15 fakulteta. Naravno, svoju prijavu možete poslati i na veći broj fakulteta ali pritom imajte u vidu troškove procesuiranja prijave koji se kreću u rasponu od 30 do 100 USD. Ukoliko zadovoljavate uvjete, moguće je tražiti fee waiver – oslobođenje od plaćanja troškova prijave (application fee.)

Fakultete na koje ćete se prijavljivati zapravo ne morate izabrati sve do samog trenutka kada šaljete prijave, međutim trebate imati okvirnu listu željenih fakulteta i voditi računa o rokovima prijave za odabrane fakultete, uvjetima koje propisuju, standardiziranim testovima koje traže, preporukama i najvažnije – esejima. Na primjer, ako jedan od 10 fakulteta na vašoj listi željenih fakulteta traži polaganje GRE testa, dok preostalih 9 kao kriterij postavljaju polaganje GMAT testa, logično bi bilo da odustanete od tog jednog fakulteta kako vam priprema ne bi oduzimala previše vremena.

  • informirajte se o fakultetima i studijskim programima, pregledajte top liste i raspitajte se o rejtingu fakulteta na području vašeg interesa
  • istražite detalje koristeći internet stranice fakulteta, brošure, kataloge, potražite iskustva bivših i sadašnjih studenata
  • sastavite listu kriterija
  • sastavite listu željenih fakulteta
  • procjenite vlastite mogućnosti i sposobnosti
  • zatražite od fakulteta prijavni materijal (odnosno informirajte se o uvjetima prijave na internet stranicama fakulteta)
  • prijavite se i sudjelujte na danima otvorenih vrata (open days) željenih fakulteta
  • skratite listu željenih fakulteta u skladu s vašim mogućnostima jer fakulteti prijave naplaćuju
  • detaljnije informacije pročitajte na Odabir fakulteta
  • iskoristite besplatne info konzultacije u Zoni znanja
2 mjeseca do 2 godine

Položiti standardizirane testove

Prilikom sastavljanja liste vodite računa da fakulteti sa vaše liste željenih fakulteta traže polaganje istih standardiziranih ispita. Trebati će vam vremena da se pripremite za polaganje standardiziranih testova, nabavite potrebnu literaturu i proučite je ili završite pripremni tečaj. Računajte na najmanje mjesec dana, ali i do godinu dana kvalitetne pripreme za pojedini test, ovisno o vašem prethodnom znanju. Također, potrebno je prijaviti standardizirane ispite, neke i do 5 tjedana prije polaganja, a otprilike 2 dana – 2 tjedna će biti potrebno da rezultati testova stignu na vaše željene fakultete.

Detaljnije o standardiziranim testovima i pripremama pročitajte na Pripreme za polaganje testova.

otprilike mjesec dana

Sastaviti životopis i napisati eseje

Imajte na umu da će svaki od fakulteta na koje se prijavljujete tražiti da napišete jedan ili više eseja o različitim temama. Također, motivacijsko pismo će biti potrebno prilagoditi svakom fakultetu na koji se prijavljujete. Planirajte da eseje koje ste napisali pročitate nekoliko puta, obavezno s vremenskim odmakom kako bi dobili objektivniji dojam. Ostavite si vremena da ih uređujete, prepravljate ili čak pišete ispočetka. Neki fakulteti tražiti će od vas CV ili životopis, pa imajte i to spremno. U novije vrijeme sve su traženije i video snimke, odnosno predstavljanja. Nemojte “guglati” ili tražiti “šprance” jer većina kandidata to radi pa time olakšava posao prijamnim odborima jer su svi takvi eseji lako prepoznatljivi i najlakši za eliminirati. Eseji moraju biti jedinstveni i vaši – nemojte ih dijeliti ni sa kime. I najvažniji savjet – NE koristite ChatGPT i slične alate jer su njihovi radovi generički i lako prepoznatljivi.

Više informacija o ovoj temi pročitajte na Pisanje eseja i preporuka.

otprilike mjesec dana

Pribaviti preporuke

Trebati će vam vremena da odaberete osobe koje će vam pisati preporuke i kontaktirate ih, a njima će trebati vremena da vam napišu kvalitetne preporuke. Počnite na vrijeme. I ovdje vrijedi isto pravilo: nemojte “guglati” ili tražiti “šprance” jer većina kandidata to radi pa time olakšava posao prijamnim odborima jer su sve takve preporuke lako prepoznatljive i najlakše za eliminirati. Izbjegavajte one koje su kratke i sastoje se od općenitih fraza koje mogu vrijediti za bilo koga drugoga. Preporuke trebaju pisati o vama te moraju biti konkretne i detaljne. I ovdje vrijedi najvažniji savjet – NE koristite ChatGPT i slične alate!

Više informacija o ovoj temi pročitajte na Pisanje eseja i preporuka.

otprilike tjedan dana

Poslati kompletirane prijave

Planirajte ispuniti online prijavne formulare za sve fakultete na koje se prijavljujete. Svim fakultetima treba dostaviti životopis, tražene eseje, pisma preporuke, rezultate standardiziranih testova, ovjerene kopije svjedodžbi i prijevode svjedodžbi. Rezultate vaših standardiziranih testova na određen broj fakulteta direktno mogu poslati ispitni centri u kojima ste polagali testove, a kopije svjedodžbi i prijevode svjedodžbi vaša škola, odnosno fakultet što je također potrebno organizirati na vrijeme.

otprilike tjedan dana

Obaviti intervju

Za uspjeh na intervjuima je ključno dobro se pripremiti kako ne biste bili iznenađeni postavljenim pitanjima te spremno na njih odgovorili. Za ovaj finalni dio prijave izuzetno je važno biti upućen u trik-pitanja koja se često postavljaju. Budite spremni na jedan, a najčešće seriju intervjua za svaki fakultet na koji se prijavljujete. Važno je i biti detaljno upućen na pojedinosti koje su specifične za određene fakultete. Nekima je intervju tek mali dio u ukupnoj evaluaciji, dok na nekima nerijetko presuđuje o tome koji će kandidat biti primljen, a koji odbijen.

Više o intervjuima i pripremama pročitajte na stranici Intervju.

Ovisno o vašim tekućim obavezama, trebat će vam više ili manje vremena da obavite nabrojene aktivnosti.

Vrijeme koje ćete utrošiti na obavljanje tih aktivnosti također ovisi o vašim početnim mogućnostima i potencijalu, odnosno šansama za upis. Na primjer, ako izvrsno vladate engleskim jezikom biti će vam dovoljan samo kratak uvod u vrste zadataka na TOEFL/IELTS testu i principe njihovog rješavanja.

S obzirom na aktivnosti koje je potrebno obaviti za prijavu i vrijeme koje je potrebno odvojiti za te aktivnosti, možete procijeniti kada se početi pripremati za upis.

Nakon što ste u prosincu, odnosno siječnju poslali kompletiranu prijavu i obavili intervju, odluku fakulteta možete očekivati u ožujku ili travnju, a akademska godina vam počinje u rujnu. Aktivnosti koje se moraju provesti na putu do upisa na željeni fakultet su mnogobrojne, od popunjavanja formulara, prikupljanja potrebne dokumentacije pa do polaganja standardiziranih ispita. Kako ne biste zakasnili ili na brzinu poslali prijavu, potrebno je pažljivo planirati vrijeme. Treba računati na činjenicu da je s aktivnostima za upis potrebno početi barem godinu dana prije roka za prijavu.

X
preloader