Uvjeti korištenja

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Tvrtka ZONA ZNANJA d.o.o. (u daljnjem tekstu: ZONA ZNANJA) se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). ZONA ZNANJA neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici ZONA ZNANJA i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su neophodni za ispunjenje obveza. Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) ZONA ZNANJA ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

ZONA ZNANJA informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito daje kupcima mogućost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške svrhe. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti ZONU ZNANJA. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, ZONA ZNANJA ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu webshop-a zona-znanja.hr te na sve stranice unutar zona-znanja.hr domene, a ne na vanjske stranice na koje upućuju linkovi na zona-znanja.hr domeni, za koje stranice zona-znanja.hr nije nadležan niti odgovoran te za koje stranice zona-znanja.hr ne prikuplja i ne obrađuje podatke korisnika. Osim u slučaju elektronske narudžbe, u drugim slučajevima zona-znanja.hr neće kupcu slati elektronske poruke ukoliko na to kupac nije izričito pristao.

Tvrtka ZONA ZNANJA d.o.o.

Milana Amruša 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska

MBS: 080725776 – OIB: 08170469986 – EUID: HRSR.080725776

Uvjeti prodaje webshop-a
zona-znanja.hr

1. Osnovni pojmovi

U smislu ovih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom web stranice zona-znanja.hr. Milana Amruša 10, 10000 Zagreb Hrvatska (u daljnjem tekstu ZONA ZNANJA) – Webshop zona-znanja.hr (u daljnjem tekstu: webshop). Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod/uslugu, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod/uslugu. Primatelj se smatra osoba kojoj se proizvod/usluga isporučuje, a različita je od osobe kupca. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

2. Osobni podaci i poslovna sposobnost

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje, kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke za naručivanje i kupnju proizvoda/usluga od zona-znanja.hr tj. za kupnju na webshopu. ZONA ZNANJA sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su neophodni za ispunjavanje obveza.

3. Narudžba i trenutak sklapanja ugovora

Usluge se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkog formulara. Kupac može naručiti i kupiti uslugu kao registrirani i neregistrirani korisnik. Usluga se smatra naručenom kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe te nakon potvrde narudžbe od strane ZONE ZNANJA.

Plaćanje naručenih usluga moguće je obaviti na sljedeće načine:

  • kreditnom karticom za koju ZONA ZNANJA ima sklopljen ugovor o prihvaćanju
  • izravnim bankovnim prijenosom / NetBankingom / mBankingom
  • izravnim bankovnim prijenosom / NetBankingom / mBankingom na rate
  • gotovinsko plaćanje

Narudžba se smatra zaprimljenom:

  • U slučaju plaćanja kreditnom karticom – nakon izvršene kartične uplate ZONA ZNANJA kontaktira kupca i zaprima narudžbu
  • U slučaju plaćanja izravnim bankovnim prijenosom – nakon izvršene uplate ZONA ZNANJA kontaktira kupca i zaprima narudžbu
  • U slučaju izravnog bankovnog prijenosa na rate – kupac kontaktira ZONU ZNANJA za dogovor oko zaprimanja narudžbe
  • U slučaju gotovinskog plaćanja – nakon izvršenog gotovinskog plaćanja ZONA ZNANJA zaprima narudžbu

Za određene vrste usluga potrebno je sklopiti ugovor o izvršenju usluga o čemu će kupac biti informiran.

U trenutku kada je narudžba zaprimljena, ZONA ZNANJA će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena. Nakon izvršene kupovine, kupac se za usluge na koje je to primjenjivo upućuje na potpisivanje Ugovora sa ZONOM ZNANJA koji pobliže definira međusobno preuzete obveze između ZONE ZNANJA i kupca. Bez obzira na potpisivanje Ugovora, ZONA ZNANJA za kupca automatski rezervira resurse i sredstva za izvršenje usluge. ZONA ZNANJA će nakon kupovine elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca da je kupio uslugu te informirati o načinu korištenja usluge.

4. Način kupnje na webshopu

Odabirom svake usluge pored istog su ispisani detalji – ime proizvoda, kratak opis, cijena. Odabirom pojedinog proizvoda isti se uvrštava u meni „Košarica“. Cijene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda vrijede za sve oblike plaćanja, osim za gotovinska plaćanja na koja se odobrava popust u iznosu od 5% od ukupne cijene te u slučaju izravnog bankovnim prijenosa / NetBankingom / mBankingom na rate kad se cijena uvećava za 10 %. Cijene su izražene s već uračunatim PDV-om. Pristupom meniju „Košarica“ kupac dobiva uvid u odabrane proizvode/usluge, njihovu količinu i cijenu. Proizvod/usluga uvršten u „Košaricu“ kupuje se klikom na tipku „Na blagajnu“. Nakon pritiska na tipku „Na blagajnu“ kupac pristupa u obrazac narudžbe u koji je dužan upisati osobne podatke. Ukoliko se osobni podaci kupca razlikuju od osobnih podataka primatelja kupac je dužan odabirom navedene opcije točno naznačiti i podatke primatelja. Nakon primitka podataka iz narudžbe na ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba kupca zaprimljena, a kupac će o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim putem na naznačenu e-mail adresu. Ukoliko je kao oblik plaćanja odabrano plaćanje internet bankarstvom ili kartičnim plaćanjem, a ZONA ZNANJA trenutno ne raspolaže resursima za početak izvršenja naručene usluge u roku od 30 dana, o tome će, u primjerenom roku, kupac biti obaviješten te će ZONA ZNANJA kupcu ponuditi primjerenu zamjenu ili izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava ukoliko nije moguće isporučiti zamjensku uslugu. U slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za točnost i istinitost dostavljenih podataka obzirom da će ZONA ZNANJA izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima.

5. Naplata / autorizacija

Sve cijene izražene su u Eurima i Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om. U slučaju plaćanja internet bankarstvom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

6. Pravo na raskid ugovora

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 44. Zakona o zaštiti potrošača. Budući se sredstva i resursi ZONE ZNANJA dovršetkom narudžbe automatski rezerviraju, kupac može raskinuti ugovor uz plaćanje usluge rezervacije resursa i sredstava ZONE ZNANJA u ugovornom postotku od 50%, a koji ne može biti manji od minimalnog ugovorenog iznosa od 49 EUR s uključenim PDV-om. Odmah po zaprimanju obavijesti o raskidu ugovora, ZONA ZNANJA će kupca e-mail-om obavijestiti da je rezervacija resursa i sredstava već izvršena i da je obvezan podmiriti ugovorne troškove rezervacije resursa i sredstava te će navesti točan iznos koji je kupac dužan podmiriti sukladno gore navedenom ugovornom postotku i minimalnom ugovornom iznosu. U slučaju kad je ugovor raskinut nakon početka korištenja proizvoda/usluge kupac je dužan podmiriti ukupan trošak naručenog proizvoda/usluge.

6.1. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Kupac se obvezuje u cijelosti platiti ukupno ugovorenu Cijenu usluga i u slučaju da

svojevoljno prekine korištenje ugovorenih usluga.

6.2. Kupac može raskinuti Ugovor i bit će oslobođen daljnjeg plaćanja u slučaju bolesti duže od 42 (četrdesetdva)

dana, što se dokazuje liječničkom potvrdom.

7. Podaci o uslugama

Podaci o uslugama (opis usluga, cijena i dr.) prikazani na webshopu zona-znanja.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na webshopu ZONA ZNANJA zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

8. Tehnički preduvjeti

ZONA ZNANJA ne odgovara kupcu odnosno primatelju ukoliko tehničke mogućnosti opreme kupca odnosno primatelja nisu dovoljne za ispravno korištenje proizvodom/uslugom kao i ukoliko osobna svojstva kupca odnosno primatelja nisu dovoljna za upotrebu proizvoda.

9. Povrat i reklamacije

Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

10. Ostali uvjeti

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. ZONA ZNANJA zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije. Sve eventualne promjene primijenit će se na korištenje zona-znanja.hr stranica.

11. Primjena uvjeta prodaje

Korištenjem usluga webshopa zona-znanja.hr prihvaćate ove uvjete prodaje. Ako niste suglasni s uvjetima nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode/usluge. Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama ZONA ZNANJA te služe kao elektroničko prodajno mjesto – webshop. ZONA ZNANJA ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

12. Autorska prava

ZONA ZNANJA je nositelj autorskih prava na sadržaju i formatima ove web stranice. Cjelokupan sadržaj sa web stranice ne smije se koristiti bez dopuštenja ZONA ZNANJA niti ustupati trećim osobama.

13. Završne odredbe

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost podataka kupca je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka (SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa). Na navedeni način omogućen je siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između računala kupca i WSPay servisa, i obrnuto. Navedeni servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni neovlaštenim osobama.

X
preloader