Pripreme za upis na studij

01

Grupne pripreme

Kako bi svi polaznici dobili najkvalitetniju pripremu i postigli optimalne rezultate, grupe formiramo prema rezultatima ulaznih testova.

Saznajte više
02

Individualne pripreme

Satnica i tempo rada u potpunosti se prilagođava Vama i ciljanom rezultatu, a na raspolaganju Vam je i neograničen broj probnih testova.

Saznajte više
03

Samostalne pripreme

Vođena samostalna priprema kombinira individualni pristup i samostalni rad. Kandidat uči sam uz materijale i konzultacije Zone znanja.

Saznajte više

Grupne pripreme Individualne pripreme Samostalne pripreme
Ekspresni Redovni Intenzivni
Probni testovi 2 2 2 neograničeno 2
Nastava da da da da ne
Individualne konzultacije 4 4 4 4 4
Pripremni materijali da da da da da
Garancija da da da da da

Kako izgledaju pripreme za testove?

1.
Probni (mock) test

Prvi korak, prije samih priprema, je položiti probni dijagnostički test radi procjene znanja korisnika.

2.
Pripreme

Na temelju vaših rezultata odabirete cjeloviti tečaj ili neki od modula od kojih se test sastoji. Birate i način pripreme: grupni, individualni ili samostalni.

ZZ METODA

3.
3. Polaganje izlaznog testa

Nakon pripreme polaže se izlazni test gdje se korisnik sam uvjeri u vlastiti napredak. Postupak se može ponoviti po potrebi.

2.
2. Pripreme u Zoni znanja

Na temelju vaših rezultata odabirete cjeloviti tečaj ili neki od modula od kojih se test sastoji. Birate i način pripreme: grupni, individualni ili samostalni.

01

Grupne pripreme

Kako bi svi polaznici dobili najkvalitetniju pripremu i postigli optimalne rezultate, grupe formiramo prema rezultatima ulaznih testova. U slučajevima kad imamo kandidata čije znanje ili dinamika usvajanja znanja nije u skladu s ostalim polaznicima, nastavu strukturiramo na način da ti kandidati imaju zaseban program prilagođen njihovom predznanju, usvajanju novog znanja i rezultatima koje trebaju postići.

Kako bismo postigli optimalne rezultate i održali najvišu razinu kvalitete, nastavu održavamo u malim grupama od 4 do 6 polaznika. Na taj način osiguravamo usmjerenost potrebama svih polaznika te svaki polaznik dobije individualnu pozornost profesora. Pripreme se održavaju u našim učionicama i/ili online.

Uz grupnu nastavu, polaznici grupnih priprema na raspolaganju imaju individualne konzultacije s profesorima gdje mogu pitati i dobiti odgovore, upute i savjete upravo u onim segmentima u kojima im je pomoć najpotrebnija.

Ovisno o mogućnostima i osobnim preferencijama, predznanju, raspoloživom vremenu i ciljanom rezultatu možete birati između nekoliko vrsta priprema: ekspresne, redovne, intenzivne. Razlikuju se po broju nastavnih sati pa ukoliko je razlika između početnog i ciljanog rezultata mala, dovoljno je odabrati ekspresni tečaj s najmanjim brojem sati. U slučajevima gdje je potreban veliki skok od početnog do ciljanog rezultata potrebno je kombinirati više pripremnih programa.

Grupni tečajevi za pripremu za polaganje međunarodno priznatih standardiziranih testova uključuju:

 • 2 probna testa (prije i nakon priprema)
 • nastavu u grupama od 4 do 6 polaznika, broj sati sukladno upisanom tečaju
 • 4 sata individualnih konzultacija tijekom trajanja priprema (1 sat tjedno)
 • sve pripremne materijale pripremljene sukladno rezultatima probnih testova grupe
 • pisanu garanciju rezultata
02

Individualne pripreme

Osim priprema za intervju koje se održavaju isključivo individualnim radom s polaznikom, našim kandidatima omogućavamo i individualne pripreme za polaganje međunarodno priznatih standardiziranih testova. Pripreme se održavaju u našim učionicama i/ili online.

Ukoliko ne možete pratiti fiksni raspored grupe, imate nepredvidiv raspored ili želite da je svaka minuta nastave i pripremnog programa skrojena posebno prema Vašim potrebama, savjetujemo da izaberete individualne pripreme. Satnica i tempo rada individualnih priprema u potpunosti se prilagođava Vama i ciljanom rezultatu, a na raspolaganju Vam je i neograničen broj probnih testova.

Individualne pripreme uključuju:

 • neograničen broj probnih testova tijekom trajanja priprema
 • individualnu nastavu, broj sati sukladno upisanom tečaju
 • 4 sati individualnih konzultacija tijekom trajanja priprema (dinamika prema potrebama i željama polaznika)
 • sve pripremne materijale pripremljene sukladno rezultatima probnih testova
 • pisanu garanciju rezultata
03

Samostalne pripreme

U slučaju da se niste u mogućnosti uključiti u grupne pripreme niti u individualnu nastavu, možemo Vam ponuditi vođenu samostalnu pripremu gdje kombiniramo individualni pristup i samostalni rad. Ovakav tip priprema vi učite sami uz materijale i konzultacije od strane Zone znanja. Pripreme se održavaju u našim učionicama i/ili online.

Vođena samostalna priprema uključuje:

 • 1 ili 2 probna testa (ovisno o vrsti testa)
 • 4 sata individualnih konzultacija tijekom mjesec dana
 • sve pripremne materijale pripremljene sukladno rezultatu na ulaznom probnom testu
 • pisanu garanciju rezultata
X
preloader