Postupak upisa na studij

Kako izgleda postupak upisa na studij u inozemstvu?

Prvi koraci uključuju odabir fakulteta uz simultanu procjenu kandidata i evaluaciju potencijala za upis. Na taj način štedite vrijeme i novac prijavljujući se samo tamo gdje imate realne izglede za upis. Slijedi izrada i provedba plana aktivnosti do upisa pri čemu Vi odabirete koje ćete aktivnosti samostalno provesti, a za koje trebate našu pomoć.

Svim kandidatima koji se drže zadanog programa i ispunjavaju zadaće garantiramo rezultat, a najbolji dokaz uspjeha je činjenica da još nismo imali kandidata koji je slijedio naše upute, a da se nije upisao na željeni fakultet. Vaš uspjeh naš je cilj kojemu smo posvećeni u potpunosti te Vam svi naši djelatnici i suradnici stoje na raspolaganju.

Naš cilj je kvalitetno pripremiti kandidate za sve korake koji ih očekuju na putu do uspješnog upisa na studij u inozemstvu. Budući da je svaki kandidat jedinstven, sa svojim jačim i slabijim stranama, potrebno je odabrati i složiti najbolje kockice u mozaik koji čini konačnu prijavu za upis. Kako izgleda optimalan postupak za upis na studij u inozemstvu i koje aktivnosti je potrebno poduzeti pročitajte u nastavku.

Proces za prijave na studij

Osnovna ideja na kojoj temeljimo našu metodologiju je provođenje selekcijskog procesa na jednak način kako ga provode fakulteti. Jedino na taj način možemo dobiti realne izglede kandidata za upis. Naši suradnici su članovi prijamnih odbora mnogih svjetskih sveučilišta, tako da iz prve ruke znamo kako sveučilišta provode selekciju, što nam daje veliku prednost. Budući se selekcijski procesi mijenjaju, na taj način smo uvijek u tijeku sa svim novostima u postupku selekcije i upisa.

1.
Definiranje želja i mogućnosti kandidata

Na prvom razgovoru definiramo lokaciju, jezik i područje studiranja, potrebe za stipendijom, oblicima financiranja, akademskim postignućima, slobodnim aktivnostima i ostalo.

Više o definiranju želja

2.
Testovi i profesionalna orijentacija

1. sposobnost – 2. osobnost – 3. motivacija

Namijenjeno onima koji ne znaju što žele studirati. Testiranje sposobnosti i stručni razgovor s psihologom o izboru fakulteta prikladnog kandidatu.

Više o testovima sposobnosti

3.
Odabir fakulteta po željama i mogućnostima kandidata

Prema željama kandidata izrađujemo long listu fakulteta koju dalje skraćujemo ovisno o preferencijama, željama i mogućnostima kandidata.

Više o odabiru fakulteta

4.
Evaluacija potencijala za upis i dobivanje stipendije

Provodimo mock selekciju na fakultetske programe uzevši u obzir njihove rokove i uvjete, što nam daje uvid u mogućnosti kandidata da upiše fakultet.

Više o evaluaciji

5.
Plan i provedba aktivnosti koje nam trebaju za upis

Nakon odabira fakulteta i studijskih programa slijedi postavljanje ciljeva, rokova i aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi kandidat zadovoljio uvjete.

Više o planu aktivnosti

6.
Pripreme za polaganje standardiziranih testova

Rezultati standardiziranih testova omogućuju prijamnim odborima da na objektivan način usporede kandidate koji dolaze iz posve različitih dijelova svijeta.

Više o standardiziranim testovima

7.
Pisanje eseja i preporuka

Najteži dio prijave – obavezan i nerijetko presudan dio uspjeha prijave za upis na studij. Upravo to izdvaja one “posebne” od mnoštva prosječnih. Naučite kako napisati kvalitetne eseje i preporuke.

Više o esejima

8.
Prikupljanje dokumentacije i prijave na fakultete i stipendije

Završni korak na putu prijave na fakultet je prikupljanje dokumentacije – prijepis ocjena, financijski dokumenti, potvrde, nagrade i CV/životopis.

Više o dokumentaciji

9.
Pripreme za intervju

Intervju za upis na fakultet i stipendije je sastavni dio prijave na sveučilišta u inozemstvu. Ovisno o fakultetu, možete biti pozvani na jedan ili na seriju intervjua. Intervjui se održavaju uživo i/ili online.

Više o pripremi za intervju

10.
Preseljenje na kampus

Nakon što dobijete jednu ili više ponuda, odaberete fakultet na koji želite ići i smještaj, te selidba može krenuti!

Priče naših korisnika

Puno toga ste pročitali i saznali, no još uvijek Vam nije jasno od kuda točno krenuti? Ne brinite, nudimo Vam mogućnost pomoći na svakom Vašem koraku prema odabiru i prijavi na fakultet! Niste sami u svemu ovome, tu smo da Vam čitav proces olakšamo.
01

Evaluacija potencijala za upis i dobivanje stipendije

Kako bismo mogli kvalitetno obaviti evaluaciju, odnosno procjenu izgleda za upis, potrebno je da kandidat obavi informativni razgovor gdje će se dogovoriti slijedeće aktivnosti koje treba poduzeti:

 1. Obaviti probne testove koji su uvjet na sveučilištima na koje se želi prijaviti
 2. Poslati prijepis dosadašnjih ocjena
 3. Napisati i poslati esej o sebi (500 riječi na engleskom jeziku)
 4. Napisati i poslati esej o planovima u budućnosti: interesi, ciljevi, ambicije (500 riječi na engleskom jeziku)
 5. Napisati i poslati životopis
 6. Obaviti probni intervju u Zoni znanja
 7. Dostaviti popis fakulteta na koje se želi prijaviti – Ukoliko kandidat nema popis fakulteta na koje se želi prijaviti, mi ćemo u tome pomoći.

Više o evaluaciji pročitajte ovdje.

02

Odabir fakulteta

Kandidatima koji nisu sigurni što i/ili gdje žele studirati pomažemo pri odabiru fakulteta na koje će se prijaviti.

Nije jednostavno odlučiti koje je sveučilište najbolje za vas i u skladu s vašim afinitetima, te kakve su vam realne šanse za upis. Kako biste odabrali pravi fakultet potrebno je raspolagati svim potrebnim informacijama. Naši stručnjaci u suradnji s članovima prijamnih odbora ciljanih fakulteta napravit će odabir onih koji su najbolji upravo za Vas.

Za kvalitetan odabir fakulteta kandidati koji znaju što žele studirati, ali ne znaju gdje, potrebno je dostaviti informacije o:

 1. Razini studija
 2. Području studija
 3. Jeziku studija
 4. Lokaciji
 5. Financijske informacije vezane uz stipendije
 6. Posebne tražene karakteristike i/ili napomene ukoliko ih kandidat ima

Više o odabiru fakulteta pročitajte ovdje.

Kandidate koji nisu sigurni što žele studirati pozivamo da obave Testove sposobnosti i profesionalnu orijentaciju koja se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Profesionalnu orijentaciju obavlja tim naših stručnjaka u koji su uključeni psiholozi. Više o profesionalnoj orijentaciji pročitajte ovdje.

03

Plan aktivnosti do upisa

Nakon provedene evaluacije i odabranih fakulteta slijedi postavljanje uvjeta, odnosno ciljeva, rokova i aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi kandidat zadovoljio uvjete koje fakulteti postavljaju. Prilikom izrade plana aktivnosti uzimamo u obzir redovne obveze kandidata kao što su školske/fakultetske obveze, izvannastavne aktivnosti, putovanja i slično. Posebno vodimo računa o tome da plan bude realan, odnosno da uz raspoloživo vrijeme koje kandidat može odvojiti za pripremu provedbom plana može u zadanom roku postići postavljene ciljeve koji će ga dovesti do upisa. Plan aktivnosti obuhvaća cjeline kojima pridajemo veliku pozornost, a to su:

 • Uvjeti
 • Rokovi
 • Ciljevi
 • Aktvnosti

Više o planu i aktivnostima pročitajte ovdje.

04

Pripreme

Standardizirani testovi

Nakon postavljenog i s kandidatom usuglašenog Plana aktivnosti do upisa slijede pripreme za polaganje standardiziranih testova koji su uvjet za upis. Mi predlažemo, a kandidat odabire način priprema koji mu najviše odgovara. Mogući načini pripreme su putem grupnih ili individualnih priprema te vođene samostalne pripreme. Više o pripremama za testove pročitajte ovdje.

Intervju

Nakon uspješno položenih testova od priprema još preostaju pripreme za intervju(e) koje je, radi prirode samih intervjua, moguće kvalitetno obaviti jedino individualnim radom s kandidatom. Pripreme uključuju provođenje simuliranih intervjua koji se snimaju video kamerom i zajedno s kandidatom analiziraju te se kandidatu daju savjeti i upute kako i zašto prezentirati sebe na najbolji način. Ovakav iskustveni način pripreme prema metodi sa Sveučilišta Harvard pokazuje najbolje rezultate i zato ga prakticiramo u Zoni znanja. Za kvalitetne pripreme za intervju potrebno je detaljno istražiti kakve kandidate fakulteti na koje se prijavljuje priželjkuju te pobliže upoznati samog kandidata kako bi se na najbolji mogući način pokazale najjače strane kandidata. Više o pripremama za intervju(e) pročitajte ovdje.

05

Pisanje eseja i preporuka

Pisanje različitih vrsta eseja je nezaobilazan i često ključan dio svake prijave za upis na fakultet. Velik dio kandidata nije svjestan važnosti koju eseji imaju te ne ulažu dovoljno truda i vremena u pripremu i pisanje kvalitetnih eseja. Naši stručnjaci su i sami bili u prilici procjenjivati prijave za upis na nekima od najboljih inozemnih sveučilišta te svjedoče o velikom broju eseja koji su pisani po uzoru na različite izvore s Interneta te ne odražavaju posebnosti kandidata. Takvi eseji su loši eseji i kao takvi lose utječu na prijavu za upis. Budući u današnje vrijeme sve veći broj kandidata postiže izvrsne rezultate na testovima, eseji postaju značajan dio prijave koji Vas može eliminirati ili Vam osigurati upis na željeni fakultet te upravo zato apeliramo da posvetite dovoljno vremena i truda pisanju eseja ili zatražite našu pomoć.

Naši stručnjaci u Hrvatskoj i u inozemstvu specijalizirani su za pisanje eseja svih vrsta od kojih ovdje navodimo najčešće:

 • osobni eseji
 • motivacijska pisma
 • personal statements i statements of purpose
 • writing supplements na zadane teme
 • životopisi
 • preporuke

Više o pisanju eseja i preporuka pročitajte ovdje.

06

Prikupljanje dokumentacije i prijave na fakultete i stipendije

Završni korak na putu prijave za upis na fakultet je prikupljanje dokumentacije kao što su prijepisi ocjena, financijski dokumenti, svjedodžbe, potvrde, nagrade i certifikati. Sva dokumentacija treba biti ili izvorno napisana na, najčešće, engleskom jeziku ili prevedena i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača. Posljednji korak je učitavanje svih dokumenata i eseja u prijavnicu koja je najčešće u elektronskom obliku na Vašem korisničkom računu kojeg je potrebno kreirati, upisivanje traženih podataka i slanje prijave. Rezultati testova ponekad se također trebaju učitati ili je potrebno administratorskim organizacijama proslijediti zahtjev za izravno slanje rezultata željenim fakultetima.

Više o potrebnoj dokumentaciji i prijavama pročitajte ovdje.

X
preloader