Sale!

TOEFL vođena samostalna priprema

181,50  165,00 

Uključuje:

  • 2 TOEFL probna testa
  • plan priprema skrojen prema rezultatima testa u trajanju od 36 sati
  • pripremne materijale sukladno planu priprema
  • 4 sata individualnih konzultacija

Description

TOEFL vođena samostalna priprema se odvija na slijedeći način:

  1. polaznik polaže inicijalni probni test u trajanju od 4 sata
  2. na temelju rezultata testa profesori kroje plan i program priprema u trajanju od 36 sati te pripremaju materijale za učenje i vježbu
  3. polaznik se samostalno priprema prateći svoj plan, program i dobivene materijale
  4. polaznik dolazi na individualne konzultacije uživo ili online (najčešće za potrebe uvježbavanja za speaking ili ocjenjivanja writing dijelova testa)
  5. nakon provedenog programa polaznik polaže završni probni test u trajanju od 4 sata